Všude dobře, tak co doma?Homepage / Fotogalerie / 2019 / Rhodos

Rhodos (04/2019)

Město Rhodského kolosu

fotogalerie mapa


Vjezd do přístavu se sochami jelena a laně v místě, kde údajně stával Rhodský kolos

Rhodský kolos byla bronzová socha boha Helia (Boha Slunce) vysoká přes 30m a byla jedním ze starověkých divů světa.
(výška sochy je srovnatelná např. s výškou Sochy Svobody v N.Y. nebo s 10-ti patrovým panelákem)
Kolos byl po 12-ti letech stavby dokončen v 292 př.n.l., ale zřítil se už v roce 226 př.n.l. při zemětřesení.
(existoval tedy necelých 70 roků - a pak že dnešní stavby nic nevydrží :-)
Ve vodách přístavu pak ležel až do roku 653 n.l., kdy ho odvezli Arabi, kteří ostrov dobili (na dně ležel téměř 900 let).

Větrné mlýny v přístavu

Městské hradby a příboj v přístavu

Celkový pohled na starý přístav z hradeb města

Město Rhodos je jedno z nejdochovalejších středověkých opevněných měst světa - zde Brána Svatého Jana

Městská Brána Amboise

Přístavní brána

Brána Svatého Antonína

Brána Svatého Pavla

Brána Amboise z hradního příkopu

Hradní příkop podlíž Paláce

Hradní příkop

Jeden z hradebních bastionů

Na hradbách

Městské hradby a za nimi Palác

Palác z hradeb

Palác z hradního příkopu

Vstupní brana do Paláce Hlavního Velmistra Rhoských Rytířů (Palace of the Grand Master of the Knights of Rhodes)

Nádvoří Paláce Hlavního Velmistra Rhoských Rytířů

Ulice Ippoton v centru starého města

Loubí ulic starého města

Ruiny kostela Saint-Marie-du-Bourg

Dvorana bohatého archeologického muzea

Ulice starého města

Ulice starého města

Staré město

Antický stadion nedaleko hradeb

Právě na tyč napíchaný a k rožnění připravený kuřecí gyros


VšudeDobře.cz | © 2004-2024