Všude dobře, tak co doma?Homepage / Pohyb kontinentů

Pohyb kontinentů


Obsah:
- Animace
- Polohy kontinentů v čase
- Vzdálenosti měst v čase
- Vývoj kontinentů
- Zajímavosti
- Tektonické desky
- Fosilní důkazy

Animace

-

Pohyb kontinentů od rozpadu superkontinentu Pangea před 200 milionů let do 50 milionů let v budoucnostiPolohy kontinentů v čase

-

Současná poloha kontinentů s jmény vyznačených měst

-

Před 200 miliony let - prakontinent Pangea

-

Před 150 miliony let

-

Před 100 miliony let

-

Před 50 miliony let

-

Před 10 miliony let

-

Současná poloha kontinentů

-

Pohled do budoucnosti - podoba Země za 50 milionů let
Vzálenosti měst v čase

Všechno na světě je relativní, a proto i vzdálenosti mezi místy a městy se mění. Zatímco v minulosti byla vzdálenost mezi africkým Nairobi a indickým Dílí (resp. mezi místy, kde v daleké budoucnosti tato města vznikla) kratší než třeba z Prahy do Lisabonu, teď jsou každé na jiném kontinentě a jsou od sebe několikanásobně dál.
Zato z Dubaje do Dílí je teď vzdálenost o dvě třetiny kratší než před 200 miliony let a je čím dál kratší.
Africký Dakar býval v minulosti západněji než severoamerický New York.

Některé vzdálenosti jsou zkresleny tím, že se měří jinudy: zatímco v minulosti byste z Pekingu do Limy letěli přes Afriku, dnes poletíte přes Tichý oceán.

Vzdál.
měst
[tisíce Km]
Čas OCEÁNIE EVROPA ASIE AMERIKA AFRIKA
Syd Jak Pra Mos Lis Pek Dub Dil Ban Rio NY LA Lim Nai Kap Kah Dak
Dakar -200m 9,6 10,8 4,7 7,4 2,7 12,9 7,7 8,3 12,8 4,6 1,1 4,5 4,8 6,0 5,0 5,5
0 17,6 13,9 4,9 6,5 2,8 12,3 7,6 9,7 12,5 5,0 6,1 10,1 7,2 6,2 6,6 5,2
+50m 18,6 13,9 5,3 6,8 3,1 12,1 7,5 9,6 12,4 5,2 6,3 11,0 7,9 6,2 6,6 5,2
Kahira -200m 7,7 5,6 4,0 3,7 2,7 8,2 2,0 4,2 6,7 7,0 6,4 10,0 10,6 3,6 7,0

0 14,4 9,0 2,6 2,9 3,8 7,5 2,4 4,4 7,3 9,9 9,0 12,2 12,4 3,5 7,2

+50m 13,7 8,9 2,7 3,1 3,7 7,2 2,3 4,5 7,3 10,2 9,3 12,7 13,1 3,5 7,2

Kapské
město
-200m 4,8 7,5 9,8 10,8 9,7 15,5 6,0 5,6 9,6 2,7 8,2 9,0 5,0 4,3


0 11,0 9,5 9,3 10,1 8,5 12,9 7,6 9,3 10,1 6,1 12,5 16,0 9,8 4,1


+50m 12,6 9,7 9,3 10,2 8,5 12,7 7,7 8,9 10,3 6,7 12,9 16,9 10,7 4,1


Nairobi -200m 3,5 5,5 6,8 6,5 9,3 9,9 2,0 1,9 5,6 4,4 7,8 11,0 9,00 12,1 7,8 6,1 6,3 6,4 9,2 3,6 5,4 7,2 8,9 11,8 15,5 12,6+50m 12,9 7,9 6,1 6,3 6,4 9,5 3,8 5,4 7,2 9,4 12,3 16,4 13,4Lima -200m 9,2 11,7 10,0 11,9 8,1 17,9 10,4 9,9 14,7 4,1 5,2 4,5
0 12,8 17,9 11,1 12,6 9,0 16,6 14,8 16,8 19,7 3,8 5,8 6,7
+50m 12,3 17,4 12,0 13,5 9,9 17,1 15,3 17,3 18,7 3,8 5,7 7,7
Los
Angeles
-200m 13,3 13,8 6,5 8,0 4,8 14,7 12,0 13,2 17,8 8,4 4,4

0 12,1 14,4 9,6 9,8 9,1 10,1 13,4 12,9 13,3 10,1 3,9

+50m 12,1 14,9 8,6 8,8 8,1 10,4 13,8 13,3 13,7 10,0 3,7

New
York
-200m 10,6 10,6 5,1 5,4 2,5 12,8 8,0 9,6 13,3 5,0


0 16,0 16,2 6,6 7,5 5,4 11,0 11,0 11,8 13,9 7,7


+50m 15,2 15,9 7,0 7,9 5,8 10,6 10,8 11,7 13,9 7,4


Rio de
Janeiro
-200m 5,6 7,3 8,7 9,6 6,8 16,5 6,6 6,0 10,50 13,5 15,4 9,9 11,5 7,7 17,3 11,8 14,0 16,0+50m 15,8 16,2 9,9 11,9 8,0 16,9 12,2 14,2 16,5Bangkok -200m 5,0 3,8 8,3 8,1 12,1 6,4 4,8 5,2
0 7,5 2,3 8,6 7,1 10,7 3,3 4,9 2,9
+50m 6,6 2,1 8,2 6,7 10,3 3,2 4,8 2,9
Dílí -200m 3,0 2,5 7,2 8,0 7,7 10,1 2,3

0 10,4 5,0 5,7 4,3 7,8 3,8 2,2

+50m 9,5 4,8 5,5 4,3 7,5 3,5 2,0

Dubaj -200m 5,4 2,8 6,2 6,5 8,2 9,2


0 12,0 6,6 4,4 3,7 6,1 5,8


+50m 11,3 6,3 4,2 3,5 6,0 5,5


Peking -200m 8,8 9,2 7,2 5,2 9,00 8,9 5,2 7,5 5,8 9,7+50m 7,3 4,9 7,0 5,4 9,1Lisabon -200m 10,2 8,2 2,2 3,8
0 18,2 12,7 2,3 3,9
+50m 16,4 12,1 2,3 3,9
Moskva -200m 11,6 8,6 1,7

0 14,5 9,3 1,7

+50m 12,8 9,0 1,7

Praha -200m 11,3 8,9


0 16,1 10,7


+50m 14,4 10,5


Jakarta -200m 3,00 5,5+50m 5,3Sydney -200m
0
+50m

Legenda:
- řádek "-200m" udává přibližnou vzdálenosti měst před 200 mil.lety
- řádek "0" udává současnou vzdálenost měst
- řádek "+50m" udává přibližnou vzdálenost měst za 50 mil.let
- barvy kontinentů odpovídají barvám na olympijských kruzíchVývoj kontinentů

Stručný a zjednodušený příběh kontinentů trošku připomíná kulečník, měří se v milionech let:

Období Událost
Před 1300 mil.let Vzniká superkontinent Rodinie, co bylo předtím, se vědci nedokážou shodnout
Před 750 mil.let Rodinie se rozpadá, vzniká 8 kontinentů: Laurentie, východní Gondwana, západní Gondwana, Baltika, Sibiř, Patagonie, Konžský blok, Západní Arábie
Před 650 mil.let Vznikají dva velké kontinenty Protolaurasia a Protogondwana spojením "nedávno vzniklých" kontinentů
Před 600 mil.let Protolaurasia a Protogondwana se srážejí a vzniká jediná pevnina na Zemi - kontinent Pannotie
Před 550 mil.let Pannotie se rozpadá na 4 kontinenty: Laurentie, Baltika, Sibiř, Gondwana
Před 400 mil.let Sráží se Laurentie a Baltika a vzniká Euramerika
Před 350 mil.let Sráží se Euramerika a Gondwana a vzniká základ superkontinentu Pangea
Před 280 mil.let Sibiř se sráží se zbytkem pevniny a Pangea se stává jedinou pevninou na Zemi
Před 220 mil.let Pangea se posouvá k severu (doposud se téměř vše odehrávalo na jižní polokouli)
Před 200 mil.let Pangea se rozpadá (viz. animace) vznikají kontinenty Laurasie, Atlantika a Antarktida
Před 150 mil.let Laurasie se rozpadá na Severní Ameriku a Euroasii
Atlantika se rozpadá na Jižní Ameriku a Afriku (vzniká Atlantický oceán) a později se odděluje Arábie, Indie a Madagaskar
Z Antarktidy se odděluje Austrálie
Před 50 mil.let Indie naráží na Asii, vzniká pohoří Himaláj
Současnost Existuje 7 kontinentů: Afrika, Antarktida, Austrálie, Severní Amerika, Jižní Amerika, Asie a Evropa (které jsou spojeny)
Za 150 mil.let Afrika narazí do Evropy
Austrálie narazí do JV Asie
Za 250 mil.let Antarktida se vydá na sever do Indického oceánu, který tím zanikne
Severní a Jižní Amerika se srazí se zbytkem pevniny a máte tu zase jenom jeden superkontinentZajímavosti

- Evropa se každý rok posune na sever o 15cm.
- První doba ledová začala na Zemi před 700 mil.roky a trvala 100 mil.let.
- Vlámský kartograf Abraham Ortelius tvrdil už v roce 1596, že Severní a Jižní Ameriky se oddělily od Evropy a Afriky.
- Německý geofyzik Alfred Wegener v roce 1912 jako první vyslovil myšlenku, že kontinenty vznikly rozpadem jednoho superkontinentu, který nazval Pangea.
- Evropa je považována za samostatný kontinent jenom v Evropě, ve zbytku světa se mluví o kontinentu Euroasie.
- Stálý pohyb Indie na sever způsobuje zvyšování pohoří Himaláj (každý rok o cca 8cm)Tektonické desky

Velké desky: Pacifická, Severoamerická, Jihoamerická, Euroasijská, Africká, Indická, Australská, Antarktická
Malé desky: Nazca, Kokosová, Filipínská, Arabská, Juan de Fuca, Karibská, Scotia a další ...

-

Princip pohybu kontinentů

-

Tektonické desky a jejich vzájemné směry pohybu

-

Směry pohybu tektonických desek s vyznačením kontinentů

-

Směry pohybu tektonických desek
FOSILNÍ DŮKAZY

Důkazem pohybu kontinentů, resp. toho, že v dřívějších dobách byly kontinenty spojeny, jsou mimo jiné i fosilní nálezy, které ukazují výskyt stejného živočišného druhu žijícího ve stejném období na vzdálených kontinentech. Přitom je jasné, že druh žil v jedné lokalitě a tato lokalita byla až následně rozdělena oceány.
Stejným důkazem je i dnešní výskyt "starých" živočišných druhů, které jsou na planetě už dlouho, jako např. krokodýli a aligátoři. Jde o blízce příbuzné živočichy, kteří jsou rozšíření v různých lokalitách, od Jižní Ameriky, přes Afriku až do Asie. Byli tady prostě už v době, kdy byl kontinent jenom jeden.

-

Shodné fosilní nálezy na různých kontinentech
Aktualizace: 04/2016


VšudeDobře.cz | © 2004-2024