Všude dobře, tak co doma?Homepage / Fotogalerie / 2018 / Gruzie

GRUZIE (07/2018)

Velehory, kostely a Džugašvili

fotogalerie mapa


Další stránky: 12

PODKAVKAZSKO

Tbilisi - katedrála Sameba - byla dokončna v r. 2004 a má výšku 87m (jako 29 podlažní dům - v celém Česku jsou jen 3 budovy vyšší)

Tbilisi - prezidentský palác

Přes řeku jménem Kura se v centru města klene moderní "Most míru", který byl otevřen v roce 2010

Tbilisi - dominantou města je pevnost Narikala

Řeka Kura a její dramatické nábřeří při pohledu z pevnosti Narikala

Kostel Saint Nikolas v pevnosti Narikala

Narikala a Most Míru v noci

Pravoslavná katedrála Sameba

Mccheta - opevněná katedrála Sveti Cchoveli

Mccheta bývala hlavním městem země do 5.stol.n.l., ale až do vzniku SSSR zde byli korunováni a pohřbívání gruzínští králové

katedrála Sveti Cchoveli a v pozadí na kopci klášter Džvari

Mnich žehná poutníkům svěcenou voudou (a tedy i nám)

Prodavač pamlsků

Pekař

Gori - středověká pevnost a originální památník gruzínských bojovníků

Gori - pevnost ze 13. století je v noci kreativně nasvícena

Gori je rodným městem Josifa Vissarijonoviče Džugašviliho (*1878 až +1953) - přezdívku Stalin (t.j. Ocelový) začal používat až v roce 1912

Ve městě Gori je pochopitelně stalinovo muzeum a před ním i vlak, kterým objížděl Sovětský svaz

Džugašvili v době, kdy ještě nebyl největším masovým vrahem všech dob (a možná ani netušil a snad ani neplánoval, že jím jednou bude)

Uplistsiche - opevněné skalní město bylo založeno v 6.stol. před n.l.

Uplistsiche - ve městě žilo přes 5.000 lidí, zničili ho až ve 13.stol. Mongolové

Uplistsiche - dolní město u řeky Kura

Uplistsiche

Sataplia - rezervace, kde jsou mimo jiné zachovalé dinosauří stopy

Prométheova jeskyně je velmi pestrobarevně nasvícena.
Na skále u vstupu do jeskyně byl prý kdysi za trest přikován Prométheus, kterému každý den orel okusoval játra

Klášter Gelati byl založen roku 1106

Chrám panny Marie v klášteru Gelati

Chrám panny Marie v Gelati byl mnoho století nejsilnějším zdrojem učení pro široké okolé pokavkazí

Katschi - kostelík na 40m vysoké vápencové skále

Katschi - kostelík

Bordžomi - lázeňské městečko

Bordžomi - originální mostek přes říčku Bodžomula

Kvas - lahodný osvěžující nasládlý nízkoalkoholický nápoj

Kutaisi - katedrála Bagrati

Kutaisi - od pradávna (což asi znamená od vzniku křesťanství) nejposvátnější místo v Gruzii

Klášter Džvari

Klášter Džvari

Soutok řek Kura a Aragvi

Oběd na ulici tady probíhá vždycky za účasti smečky hladových (ale neškodných) pouličních psů

Další stránky: 12

[<][Δ][>]

VšudeDobře.cz | © 2004-2024