Všude dobře, tak co doma?Homepage / Fotogalerie / 2018 / Gibraltar

GIBRALTAR (05/2018)

Skála u vjezdu do Středomoří

fotogalerie mapa

Gibraltar Velká Británie

Gibraltarská skála je vidět z daleka

Pohled na skálu z jižního cípu poloostrova

Pohled přes Gibraltarský průliv na Afriku

Dělo míří do vod průlivu

Maják na nejjižnějším bodě poloostrova

Pohled z lanovky mířící na vrchol Gibraltarské skály dolů na město

Na vrcholu skály - na snímku je vidět letištní runway

Na vrcholu skály - panorama

Na vrcholu skály žijí divoké opice - makaci

Gibraltarský makak

Další makaci

Racek na hnízdě


VšudeDobře.cz | © 2004-2022