Všude dobře, tak co doma?Homepage / Svět v číslech

Svět v číslechPlaneta Země

-


Planeta Země
Průměr Země na rovníku 12.756.270 km
Průměr Země na pólech 12.713.500 km
Objem Země 1.083.200.000.000 km3
Hmotnost Země 5.973.600.000.000.000.000.000.000 tun
Délka rovníku 40.075.004 km
Délka poledníku 39.940.638 km
Doba rotace kolem slunce 365,25696 dne
Doba rotace kolem vlasní osy 24 hodin
Plocha povrchu Země 510.065.284, km2
Plocha pevniny 29,2%
Plocha vodních ploch 70,8%
Stáří Země 4,5 miliardy let


Aktualizace: 03/2011


VšudeDobře.cz | © 2004-2024