Všude dobře, tak co doma?Homepage / Katastrofy

Katastrofy

Sopečná činnostObsah:
- Aktivní vulkanické oblasti
- Klasifikace sopek
- Druhy erupcí
- Nejslavnější sopečné erupce

Aktivní vulkanické oblasti:

-

Aktivní sopky a vulkanické oblasti
Klasifikace sopek:

Volcanic Explosivity index / vulkanický explozivní index - sopky vyšších tříd nad VEI-5 už netvoří klasické kuželovité krátery.
VEI množství vyvrženého magmatu typ erupce výška erupce množství za posledních 10.000 let
VEI-0 < 10.000m3 Havajský < 100m nepočítaně
VEI-1 > 10.000m3 Havajský a Strombolský 100 – 1.000m nepočítaně
VEI-2 > 1.000.000m3 = 0,001km3 Strombolský a Vulkanický 1 - 5km cca 3.500
VEI-3 > 0,01km3 Peleiský 3 – 15km cca 850
VEI-4 > 0,1km3 Peleiský a Pliniovský 10 - 25km 420
VEI-5 > 1km3 Pliniovský > 25km 166
VEI-6 > 10km3 Pliniovský a Ultrapliniovský > 25km 51
VEI-7 > 100km3 Pliniovský a Ultrapliniovský > 25km 7
VEI-8 > 1.000km3 Ultrapliniovský > 25km 0Druhy erupcí:

Havajský typ
Řídká láva se pod malým tlakem pomalu vylévá ze širokého nízkého kráteru do okolí. Znamená to že škody jsou způsobené vlastně jen v místech, kam láva doteče.
Typ pojmenován, podle sopek, které daly vzniknout Hawajským ostrovům.

Strombolský typ
Většina vyvrženého materiálu padá zase zpět do kráteru, takže je rozsah devastovaného okolí relativně malý.
Typ pojmenován podle sopky Stromboli.

Peleiský typ
Výbuch má velikou energii, která se nashromáždí pod kráterovou zátkou, která je pak vymrštěna vysoko nad zem. Po úbočí zároveň stéká kumulovaná láva, která devastuje rozlehlé okolí.
Typ pojmenován podle výbuchu sopky Mont Pelée v roce 1902.

Plíniovský typ
Prudký a výbušný výbuch plynů nahromaděných pod vulkánem. Výbuchem se vytvoří kráterový komín, kterým vyvržené částice vylétají vysoko do vzduchu.
Typ pojemnován po římském přírodovědci jménem Plinius, který zahynul při erupci sopky Vesuv v roce 79 n.l.Nejslavnější sopečné erupce

La Garita
- Kategorie sopky: VEI-8
Kde: USA, Colorado
Kdy: před 27,8 miliony let
Doba trvání erupce: několik týdnů
Výška sopečného mraku: 50 km
Objem vyvrženého magmatu: více než 4.800 km3
Popis: Sopka vytvořila největší kráter na světě, jeho průměr je 3.600km. Od této exploze je již La Garita nečinná.

Sopka: Yellowstone
- Kategorie sopky: VEI-8
Kde: USA, Wyoming
Kdy: před 640 tisíci let
Výška spočného mraku: 40 – 50 km
Doba trvání erupce: několik týdnů
Popis: K poslední erupci došlo před 640 000 lety a před tím sopka vybuchovala téměř v pravidelných intervalech - každých 600.000 let. V současnosti se v Yellowstonském národním parku se objevují známky sopečné aktivity. Až vulkán exploduje, bude to pravděpodobně katastrofální následky nejen pro severoamerický kontinent, ale i pro celý svět.

Toba
- Kategorie sopky: VEI-8
Kde: Indonésie
Kdy: před 73 500 lety
Výška spočného mraku: 40 – 50 km
Doba trvání erupce: několik týdnů
Popis: Vulkán je stále činný, o čemž svědčí občasné otřesy a obláčky v lokalitě. V místě původního kráteru je několik malých aktivních sopek a podle odhadů seismologů k další velké erupci dojde přibližně za 300 000 let.

Oruanui
- Kategorie sopky: VEI-8
Kde: Nový Zéland
Kdy: před 26 500 lety
Výška spočného mraku: více než 50 km
Doba trvání erupce: několik týdnů
Popis: Sopka bývala velmi aktivní a vybuchovala ve víceméně pravidelných intervalech. Největší výbuch byl ale zároveň i jejím posledním, od té doby je sopka nečinná.

Tambora
- Kategorie sopky: VEI-7
Kde: Indonésie
Kdy: 1815
Výška spočného mraku: 44 km
Doba trvání erupce: 6 dnů
Počet obětí: 92.000
Popis: Masivnímu výbuchu a následnému zhroucení sopky Tambora předcházelo několik menších erupcí. Katastrofa způsobila smrt 100.000 lidí. Výbuch bylo možno slyšet ve vzdálenosti až 1 400 kilometrů.

Taupo
- Kategorie sopky: VEI-7
Kde: Nový Zéland
Kdy: 180 n.l.
Výška spočného mraku: 50 km
Doba trvání erupce: několik hodin
Popis: Po výbuchu sopky v okruhu 50 kilometrů dosahovala vrstva sopečného popílku síly jednoho metru a ještě ve vzdálenosti 100 kilometrů od vulkánu pokrývalo zem 25 cm spadu. V kráteru sopky je nyní největší jezero Nového Zélandu.

Santorini
- Kategorie sopky: VEI-6
Kde: Řecko,ostrov Santorini (Thira)
Kdy: 1640 př.n.l.
Výška spočného mraku: 35 km
Doba trvání erupce: několik hodiny
Popis: Výbuch vulkánu Santorini srovnal se zemí bohaté ekonomické a kulturní centrum Minoiské civilizace. Ještě dnes archeologové nacházejí pod vrstvou sopečného popílku zachovalé předměty. Naposledy se sopka probudila v roce 1950, od té doby je neaktivní. Řada vědců se domnívá, že ostrov zničený vulkánem se zapsal do legend jako bájná Atlantida.

Krakatoa / Krakatau
- Kategorie sopky: VEI-6
Kde: (Indonésie)
Kdy: 1883
Výška spočného mraku: 36 km
Doba trvání erupce: 24 hodin
Počet obětí: 36.000
Popis: Erupce sopky Krakatoa patří mezi nejmohutnější přírodní pohromy nedávné minulosti. Exploze byla tak silná, že ji bylo slyšet až do vzdálenosti 3 800 kilometrů a spad sopečného popílku se objevil i v New Yorku. Natlakované lávě se nepodařilo vyrazit kráterovou zátku a celá hora se pod jejím výbuchem roztrhala a zřítila se do moře, z mohutné sopky zbylo jen několik malých ostrůvků. Výbuch vyvolal sérii přílivových vln vyšších než 30m, které následně v pobřežních městech na Jávě a Sumatře zavinily smrt více než 36 000 lidí. Takto bylo zničeno nebo vážně poškozeno 300 měst a vesnic.

Novarupta
- Kategorie sopky: VEI-6
Kde: USA, Aljaška
Rok exploze: 1912
Výška spočného mraku: 40 km
Doba trvání erupce: 60 hodin
Popis: Již více než týden před explozí sopky bylo v lokalitě silné zemětřesení. Erupce pak dokonala dílo zkázy, při němž bylo do ovzduší vyvrženo 21 kubických kilometrů sopečného materiálu. Na místě sopky byla ještě o 5 let později teplota 645 stupňů, nyní (po 100 letech) je zde teplota země "jen" 90 stupňů Celsia.

Vesuv
- Kategorie sopky: VEI-5
Kde: Itálie, Neapol
Kdy: 79 n.l.
Výška spočného mraku: 32 km
Doba trvání erupce: 9 hodin
Počet obětí: 16.000
Popis: Výbuch sopky zničil několik měst, z nich jsou neslavnější Pompeje a usmrtil přibližně 3 360 osob.

Laki
- Kategorie sopky: VEI-6
Kde: Island
Kdy: 1783
Výška spočného mraku: 15km
Doba trvání erupce: 8 měsíců
Počet obětí: 10.000 (nezapočítány oběti hladomoru v Evropě)
Popis: Erupce 1725 metrů vysokého vulkánu připravila o život polovinu živých tvorů na ostrově. Kráter vznikl spojením několika kráterů v trhlinu dlouhou desítky kilometrů. Oblaka jedovatého kouře způsobila hladomor na ostrově a následně i v Evropě. Otřesy zaznamenaly tehdy až ve Velké Británii. Erupce přinesla neúrodu v Evropě a následný hladomor, který byl jedním z příčin Francouzské revoluce, v Americe způsobila nejdelší zimu v dějinách, i v Mexiku tehdy zamrzly řeky.

Etna
- Kategorie sopky: VEI-5
Kde: Itálie, Sicílie
Kdy: 1669
Výška spočného mraku:
Doba trvání erupce:
Počet obětí: 20.000
Popis: Při erupci byla zničena řada vesnic a z velké části i město Catania, které je kráteru vzdálené více než 20km.

Fuji
- Kategorie sopky: VEI-5
Kde: Japonsko, ostrov Honšú
Kdy: 1707
Výška spočného mraku:
Doba trvání erupce:
Počet obětí: ???
Popis:Zatím poslední erupce sopky byla zároveň největší v japonských dějinách. Popelem bylo pokryto rozsáhlé okolí, 8cm vrstva popela pokryla i 100km vzdálené Tokyo. Následující rok se kvůli vrstvám popela v korytech rozvodnilo mnoho řek, ve kterých popel vytvořil několik hrází a ty se návalem vody protrhávaly. Povodně zatopily rozsáhlé území mimo jiné stotisícové město Gotenba.

Mont Pelee
- Kategorie sopky: VEI-4
Kde: Martinik
Kdy: 1902
Výška spočného mraku: ???
Doba trvání erupce: cca měsíc
Počet obětí: 30.000
Popis: Po měsíci trvajících výronech plynů a strusky do velké výšky přišel hlavní výbuch, při kterém láva tekoucí rychlostí až 600km/hod zničila mimo jiné město Saint Pierre vzdálené 6km, ve kterém nikdo nepřežil.

Eyjafjallajökull
- Kategorie sopky: VEI-4
Kde: Island
Kdy: 2010
Výška spočného mraku: 13km
Doba trvání erupce: měsíce
Počet obětí: 0
Popis: Sopka byla aktivní již několik měsíců před hlavním výbuchem, při němž došlo k roztání ledu z ledovce a následným záplavám. Sopečný mrak hnaný větrem způsobil několikadenní výpadek letecké dopravy prakticky nad celou Evropou.
Aktualizace: 04/2012


VšudeDobře.cz | © 2004-2024