Všude dobře, tak co doma?Homepage / Katastrofy

Katastrofy

Průmyslové havárieObsah:
- Jaderná energie
- Únik ropy
- Chemické zamoření
- Další průmyslové nehody

Jaderná energie:


Mezinárodní stupnice jaderných událostí INES:
0 - Odchylka bez vlivu na bezpečnost
1 - Odchylka
2 - Porucha
3 - Vážná porucha
4 - Havárie v jaderném zařízení
5 - Havárie s účinkem na okolí
6 - Závažná havárie
7 - Velká havárie

-

Mapa největších civilních jaderných nehod

1. - J.E. Černobyl
Kde: Pripjať, Ukrajina (dříve Sovětský svaz)
Kdy: 26.4.1986
Stupeň: INES 7
Následky: Při výbuchu zahynulo 56 lidí, počet následných úmrtí na následky ozáření se odhadují na 5.000. Trvalými zdravotními následky bylo postiženo asi 60.000,- lidí.
Popis události: Jedná se o nejhorší jadernou katastrofu všech dob. Při nezabezpečeném pokusu došlo k přehřátí reaktoru a jeho následnému výbuchu. Radioaktivní mrak prošel od místa exploze na západ do Evropy a na severozápad do Skandinávie. Bylo evakuováno asi 200.000 lidí. Více než polovina radioaktivního spadu skončila v Bělorusku.

2. - J.E. Fukušima
Kde: Fukušima, Japonsko
Kdy: 11.3.2011
Stupeň: INES 7
Následky: Počet přímých obětí je neznámý, evakuováno bylo 40km okolí elektrárny
Popis události: Po zemětřesení nedaleko pobřeží přišla 10-ti tsunami a poškodila dva bloky elektrárny, kde došlo k výbuchům a úniku radioaktivity.

3. - J.E. Windscale
Kde: Windscale, Velká Británie
Kdy: 8.10.1957
Stupeň: INES 5
Následky: 33 mrtvých
Popis události: Požár v J.E. způsobil vznícení plutonia, které zamořilo okolní farmy

4. - J.E. Three Mile Island
Kde: Middletown, Pensylvania, U.S.A.
Kdy: 28.3.1979
Stupeň: INES 5
Následky: 0 mrtvých, 3500 lidí bylo evakuováno
Popis události: Jde o nejrozsáhlejší jadernou havárii v U.S.A. Při výpadku chlazení došlo k výbuchu, při kterém se roztavil druhý reaktor a uniklo velké množství radioaktivity do okolí.

5. - J.E. Jaslovské Bohunice
Kde: Slovensko (dříve Československo), nedaleko Bratislavy
Kdy: 22.2.1977
Stupeň: INES 4
Následky: 0 mrtvých (největší jaderná havárie na území Československa)
Popis události: Při výměně palivového článku došlo k poruše obalu a vysypaný silikagel ucpal chladicí potrubí. Došlo k nárůstu teploty v reaktoru a roztavení palivových článků. Do okolí unikla radioaktivita, jejíž intenzita byla na některých místech v podobných hodnotách jako v Černobylu.


Únik ropy:

-

Mapa největších úniků ropy

1. - Množství ropy: 1.900 milionů litrů
Kde: Perský záliv, Kuvajt a Saudská Arábie
Kdy: 26.07.1991
Příčina: V době války v Perském zálivu vypustil Irák záměrně do moře ropu z tankerů, ropných plošin a terminálů, aby tak ztížil vylodění americkému námořnictvu.

2. - Množství ropy: 800 milionů litrů
Kde: Mexický záliv, u pobřeží U.S.A.
Kdy: 22.04.2010
Příčina: Výbuch ropné plošiny

3. - Množství ropy: 530 milionů litrů
Kde: Mexický záliv u Yucatánského poloostrova
Kdy: 03.06.1979
Příčina: Únik ropy z ropné plošiny

4. - Množství ropy: 330 milionů litrů
Kde: Uzbekistán
Kdy: 02.02.1992
Příčina: Únik ropy z pozemního ropného vrtu do údolí u města Fergana

5. - Množství ropy: 300 milionů litrů
Kde: Perský záliv
Kdy: 04.02.1983
Příčina: Náraz tankeru do ropné plošiny

6. - Množství ropy: 298 milionů litrů
Kde: u pobřeží Table Bay, Jižní Afrika
Kdy: 06.08.1983
Příčina: Potopení tankeru Castillo de Bellver

7. - Množství ropy: 260 milionů litrů
Kde: u pobřeží Brestu, Francie
Kdy: 16.03.1978
Příčina: Ztroskotání cisternové lodě Amoco Cadiz

8. - Množství ropy: 160 milionů litrů
Kde: Karibské moře, u pobřeží Trinidad a Tobago
Kdy: 19.07.1979
Příčina: Srážka tankeru s jinou lodí za bouře

9. - Množství ropy: 158 milionů litrů
Kde: Janov, Itálie
Kdy: 11.04.1991
Příčina:Výbuch čerpadla v tankeru s následným požárem se 100m vysokými plameny


Chemické zamoření:

-

Mapa největších chemických zamoření

1. - Bhópálská katastrofa
Kde: Indie, Bhópál
Kdy: 3.12.1984
Událost: Únik kyanovodíku
Viník: Společnost Union Carbide (U.S.A.)
Následky: asi 20.000 obětí a cca 500.000 zdravotně poškozených
Popis události: Při nehodě v chemické továrně americké společnosti Union Carbide se dostala voda do reaktoru, což způsobilo zvýšení teploty a následný výbuch, uniklo asi 40 tun kyanovodíku a methylisokyanátu. Během prvních tří dnů zemřelo asi 8.000 lidí, většinou okamžitě, nebo smrti předcházela slepota. Ti co přežili, mají trvale poškozené plíce, bolesti hlavy a další potíže. Společnost odmítla vyplatit odškodnění s argumentem, že lidi bydleli v blízkosti továrny bez povolení. Ještě v současnosti je okolí zamořeno, takže lidi žijící v okolí jsou trvale vystaveni jedovatým látkám.

2. - Minamatská nemoc
Kde: Japonsko, Minamata
Kdy: 1932-1968
Událost: Vypouštění rtuti v odpadní vodě do moře
Viník: Společnost Chisso corporation (Japonsko)
Následky: 2.200 obětí a 10.000 zdravotně postižených, otrava života v moři
Popis události: Chemická továrna přes 30 let nedostatečně čistila vypouštěné odpadní vody a s nimi vytékala do moře i rtuť. Tu do sebe absorbovaly ryby a další mořští živočichové. Konzumací těchto živočichů se rtuť dlouhodobě dostávala do těl velkého množství lidí a způsobovala jim zdravotní potíže: svalové slabosti, poškození sluchu a zraku, bezvědomí až smrt.

3. - Únik dioxinu v Seveso
Kde: Itálie, Seveso
Kdy: 10.7.1976
Událost: Výbuch chemického reaktoru a únik jedovatého dioxinu
Viník: chemička Givaudan (Švýcarsko)
Následky:Zamoření přes 2000 hektarů, přes 200 lidí má následky, náklady na detoxikaci území 32 mil.dolarů
Popis události: V továrně na herbicidy vybuchl chemický reaktor a do ovzduší unikl jeden z nejprudších jedů vůbec (2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin - TCDD). Ptáci, kteří proletěli tímto bílým jedovatým chemickým mrakem, padali mrtví zemi.

4. - Velký smog v Londýně
Kde: Velká Británie, Londýn
Kdy: 4.prosince 1952 až březen 1953
Událost: Smogová inverze
Následky: Na následky smogu zemřelo asi 4.000 lidí
Popis události: V důsledku ochlazení spálili Londýňané víc uhlí než obvykle a příchozí inverze uzavřela vzniklou kouřovou mlhu ve městě na 4 měsíce. Smog byl tak hustý, že občas znemožňoval dopravu. Rušila se představení v divadlech a kinech, protože diváci neviděli na jeviště. Slovo smog vzniklo spojením anglických slov smoke (kouř) a fog (mlha).


Další průmyslové nehody:

-

Mapa dalších velkých průmyslových nehod

1. - Protržení přehrady Pan-čchiao
Kde: Čína, provincie Che-man
Kdy: 8.8.1975
Událost: Protržení přehrady a zaplavení velkého obydleného území
Následky: 26.000 přímých mrtvých, dalších 150.000 lidí zemřelo na následky epidemií a hladomoru, zničeno bylo 6 milionů budov
Popis události: Po tajfunu s rekordními průtržemi, kdy padalo téměř 20cm vody za hodinu nevydržela přehrada nápor dvoutisícileté vody (byla dimenzována na vodu tisíciletou). Selhaly systémy varování, kdy bouře přerušila spojení a k obsluze přehrady se nedostaly příkazy na její vypouštění. Záplavová vlna byla 10km široká a až 10m vysoká a totálně zničila území v délce 55km, kde se vytvořily jezera o ploše 12.000km2. Zaplaveno bylo 7 okresních měst a tisíce vesnic. Příkazy k evakuaci nebyly doručeny.

2. - Důlní neštěstí v Benxi
Kde: Čína, Benxi
Kdy: 26.4.1942
Událost: Výbuch v hlubinném dole
Viník: Japonský správce dolu
Následky: 1550 mrtvých (třetina z pracovníků)
Popis události: V dole na železo a uhlí, který byl v té době pod japonskou kontrolou a kde dělníci pracovali jen s ručním nářadím v téměř nelidských podmínkách došlo k výbuchu. Japonští strážní v zájmu zabránit šíření požáru uzavřeli větrací potrubí. Ale protože evakuace lidí z podzemí neproběhla úplně, spousta lidí se v dole udusila, jak ukázalo vyšetřování.

3. - Texaské neštěstí
Kde: U.S.A., Texas, Texas City
Kdy: 16.4.1947
Událost: Požár na lodi způsobil výbuch a rozšířil se po přístavu i na pevninu
Následky: 600 mrtvých, přes 5000 zraněných, zničeno 500 domů
Popis události: Na jedné lodi kotvící v přístavu vypukl malý požár, ten se ale začal šířit až způsobil výbuch asi 2.300 tun dusičnanu amonného. Následovala řetězová reakce výbuchů a požárů. Zničeno bylo hodně lodí i mnoho domů v okolí přístavu.

4. - Výbuch pyrotechniky v Enschede
Kde: Nizozemí, Enschede
Kdy: 13.5.2000
Událost: V továrně na zábavní pyrotechniku vznikl požár a ten se rozšířil i na sklady pyrotechniky
Viník: SE Fireworks (Nizozemí)
Následky: 22 mrtvých, 900 zraněných, 2000 zničených budov
Popis události: Ve tři hodiny odpoledne je hlášen požár na pozemku firmy, rychle se šíří a pohltí i sklady, kde se nachází přes 1000kg zábavní pyrotechniky. Hrozí riziko výbuchu zásobníku amoniaku v sousedním pivovaru. Mrak kouře je vidět téměř na 100km.

5. - Výbuch chemické továrny v Toulouse
Kde: Francie, Toulouse
Kdy: 21.9.2001
Událost: Výbuch a požár ve skladu dusičnanu amonného
Následky: 30 mrtvých, 2.200 zraněných, škoda 1,5miliardy EUR
Popis události: Ve skladišti chemické továrny došlo k výbuchu ve skladu dusičnanu amonného, kterého tam bylo uskladněno asi 400 tun. Příčiny havárie nejsou dosud zjištěny, v době výbuchu ve skladišti nikdo nebyl.Aktualizace: 04/2012


VšudeDobře.cz | © 2004-2024