Všude dobře, tak co doma?Homepage / Katastrofy

Katastrofy

Infekční nemociObsah:
- Základní charakteristika
- Mor
- Chřipka
- AIDS
- TBC
- Malárie
- Cholera
- Další infekční nemoci

Základní charakteristikaLidstvo je od počátku věků decimováno různými chorobami. Některé se již podařilo vymýtit, nebo izolovat do laboratoří a jiné se zase postupně vyvinuly, nebo zmutovaly. Přenosné nemoci se dělí podle příčiny na dvě základní skupiny: virová onemocnění a bakteriální onemocnění.
V současnosti na infekční nemoci umírá v rozvojových zemích 40% obyvatelstva, zatímco ve vyspělých státech je to jen asi 1%, protože tady se daří nemoci úspěšně léčit.

Epidemie: Časově a místně ohraničený hromadný výskyt infekční nemoci (slovník cizích slov), tj. jde o současné rozšíření nemoci na jednom místě.

Pandemie: hromadný výskyt infekčního onemocnění postihující obyvatelstvo bez prostorového omezení (slovník cizích slov), tj. současný globální výskyt infekčního onemocnění

Infekce: Nákaza

Infekční onemocnění: nakažlivé onemocnění, tzn. onemocnění, kterým se postižený jedinec nakazí z venku, t.j. od jiného jedince (člověka), nebo zvířete, popř. hmyzu. Nákaza probíhá vnikem parazita, který narušuje vnitřní prostředí organismu.

Paraziti:

Virus: Je nejjednodušší organismus (někteří vědci je považují spíš jen za složitou molekulu než za projev života). Viry obsahují jen svojí genetickou informaci ve formě RNA nebo DNA a několik proteinů. Nejsou schopny samostatné existence bez hostitelské buňky. Virů je v současnosti známo přes 2000 druhů. Virová onemocnění se obvykle neléčí přímo, léčí se jen jejich příznaky (snižování horečky,...) a/nebo se podávají antibiotika, aby oslabený organismus nebyl následně napaden bakteriemi a nedošlo tak k superinfekci.

Bakterie: Je jednobuněčný organismus, mívá kulovitý (koky), popř. tyčinkovitý tvar. Bakterie se skládá z jaderné oblasti, DNA, ribozomů a buněčné stěny. Odhaduje se, že existuje kolem miliardy druhů bakterií. Léčba se provádí antibiotiky.

Prvok: Jednobuněčný organismus, některé druhy se aktivně pohybují. Rozmnožují se dělením.

Červ: Mnohobuněčný organismus, s tělem protáhlého tvaru. Většinou žijí parazitickým způsobem.Mor


Příčina: Bakterie Yersinia pestis
Formy nemoci: Plicní mor (tzv. černá smrt), bubonický mor (tzv. dýmějový mor), septický mor
Přenos: Dýmějový mor přenašečem je blecha nakažená na hlodavci, plicní mor se přenáší jako kapénková infekce
Příznaky: Zvýšená teplota, bolesti v kloubech, únava, záněty uzlin
Úmrtnost: Až 90%, když nemoc není léčena
Léčba: Antibiotika

Morové epidemie a pandemie:
Morových epidemií proběhlo od počátku našeho letopočtu nepočítaně. Některé měly jen lokální rozšíření, jiné prošly celým světem. Celkem dobře jsou v Evropě a u nás zdokumentovány epidemie od 14. do 18.století. Mezi větší z nich patřily např. epidemie v letech 1380-1382, 1679-1681 a 1711-1715, při kterých zemřely statisíce až miliony lidí. Později už se epidemie vyhnuly rozvinutým částem světa, zejména díky výstavbě kanalizace. Největší morové pandemie všech dob byly tyto:

Kdy: 541-542 - První morová pandemie, tzv. Justiniánský mor
Kde: Celý svět, vznik na Blízkém Východě
Počet obětí: Asi 100 milionů mrtvých
Popis: První historicky doložená morová epidemie, počet obyvatel Evropy se snížil na polovinu.

Kdy: 1357-1363 - Druhá morová pandemie
Kde: Celý svět, vznik ve střední Asii
Počet obětí: Asi 100 milionů mrtvých
Popis: Počet obyvatel Země se snížil z asi 450 milionů na 350 milionů, počet obyvatel Českých zemí i Evropy se snížil na polovinu.

Kdy: 1855-1910 - Třetí morová pandemie
Kde: Celý svět, vznik v Číně
Počet obětí: Asi 100 milionů mrtvých
Popis: Epidemie se postupně šířila z Číny a Indie přes Rusko do Evropy a pak i do Ameriky. V Evropě, kde už ve městech existovala kanalizace, byly ztráty minimální.Chřipka:


Příčina: RNA Virus z čeledě Orthomyxoviridae
Formy nemoci: Tři základní typy: viry A (napadají savce a ptáky), viry B (napadají jen lidi), viry C (napadají lidi a prasata)
Přenos: Kapénková infekce, dotyk ruky a následný přenos do úst nebo nosu
Příznaky: Horečka, Kašel, ucpání dýchacích cest, únava, pocit chladu
Úmrtnost: Liší se podle druhu, u některých druhů může dosáhnout až 20%
Léčba: Léčba příznaků (snižování teploty, atd.) a imunitní systém si musí poradit sám

Chřipkové epidemie a pandemie:

Chřipkové viry způsobují každoroční celosvětovou sezónní epidemii. Obvykle se nejedná o závažné onemocnění a podléhají mu jen staří a jinak oslabení jedinci (cca 20.000 lidí na celém světě ročně). Mimo to se však od konce 19.století v nepravidelných intervalech objeví epidemie až pandemie chřipky způsobená nějakou variantou viru. Největší a nejznámější prokázané epidemie a pandemie chřipky byly tyto:

Kdy: 1558
Kde: Severní a Jižní Amerika
Forma: neznámá
Počet obětí: Zemřelo až 50% indiánské populace
Popis: Nemoc byla na Americký kontinent přivezena z Evropy při zámořských výpravách, počínajících Kryštofem Kolumbem. Obyvatele obou Amerik neměli proti chřipce protilátky, tak měla u nich nemoc těžký průběh a vysokou úmrtnost. Chřipka nebyla jediným takovým onemocněním, dále byly do "Nového světa" přivezeny např. spalničky, tyfus, záškrt a neštovice.

Kdy: 1889-1890
Kde: Celý svět, vznik v Rusku
Forma: Ruská chřipka - H2N2
Počet obětí: Asi 1 milion mrtvých
Popis: Jde o první řádně zdokumentovanou pandemii chřipky. Onemocnění se šířilo touto cestou: Rusko, Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika, Asie

Kdy: 1918-1920
Kde: Celý svět, vznik v U.S.A.
Forma: Španělská chřipka - H1N1
Počet obětí: Asi 50-100 milionů mrtvých
Popis: Pandemie po vzniku v Severní Americe se rozšířila do Evropy a Afriky a následně do zbytku světa. Jednalo se o mutaci ptačího viru. Úmrtnost nemoci byla cca 5%. Podle některých vědců se jedná o pandemii s největším počtem úmrtí všech dob.

Kdy: 1957-1958
Kde: Celý svět, vznik v Číně
Forma: Asijská chřipka - H2N2
Počet obětí: Asi 1,5 milionu mrtvých
Popis: Nemoc se šířila touto cestou: Čína, JV Asie, Amerika, Evropa, zbytek světa.

Kdy: 1968-1969
Kde: Celý svět, vznik v Hongkongu
Forma: Hongkongská chřipka - H3N2
Počet obětí: Asi 1 milion mrtvých
Popis: Nemoc se šířila touto cestou: Hong Kong, JV Asie, Indie, Austrálie, Evropa, Amerika

Kdy: 2009
Kde: Celý svět, vznik v Mexiku
Forma: Mexická (neboli prasečí) chřipka - H1N1
Počet obětí: Kolem 14.000 mrtvých
Popis: První případy jsou hlášeny 18.3.2009 z Mexika, kde se na lidi přeneslo původní onemocnění prasat a následně se potvrdil i přenos mezi lidmi. Nemoc neměla tak tragické následky, jak předpovídala media.AIDS:


"Slovo" AIDS je zkratkou anglického názvu Acquired Immune Deficiency Syndrome (česky Syndrom získaného selhání imunity). Nemoc byla poprvé zaznamenaná v roce 1981 a od té doby se nakazily desítky milionů lidí.
Inkubační doba je cca 5 týdnů a pak se projevují příznaky napadení virem HIV podobné chřipce. Následuje stádium, které může trvat kolem 10 let (může ale být delší i kratší), kdy se neprojevují žádné příznaky. Pak propuká nemoc AIDS - celkové selhání imunitního systému, kdy není organismus schopen se sám bránit ani banálním onemocněním a pacienti umírají na zápal plic, nebo chřipku.
Nejslavnější obětí je zpěvák skupiny Queen Fredie Mercury, nejslavnějším žijícím nakaženým virem HIV je pak asi basketbalista Magic Johnson nebo zpěvák skupiny Erasure Andy Bell.
Nemoc je nejvíce rozšířena v zemích na jihu Afriky, kde je HIV pozitivních a nemocných AIDS až 15% dospělé populace. V zemích Střední Afriky je nakaženo asi 5-10% dospělých a v ostatních zemích světa se počet infikovaných menší než 1% dospělých.

Příčina: Virus HIV
Formy nemoci: Nemoc nemá různé formy, má různá stádia (nejprve jen nákaza virem HIV a pak propuknutí nemoci AIDS)
Přenos: Krví, pohlavním stykem, z matky na dítě během těhotenství
Příznaky: Ztráta tělesné hmotnosti, lézy (tzv. Kaposiho sarkom), dlouhodobé průjmy, opakovaný zápal plic a další choroby, kterým není organismus schopen se bránit
Úmrtnost: Nemoc AIDS je 100% smrtelná
Léčba: Lék zatím neexistuje, pomocí léků se jen tlumí příznaky a nemoc se zpomalujeTBC:


TBC (neboli tuberkulóza, dříve taky souchotiny, nebo úbytě) je bakteriálním onemocněním s největší úmrtnosti na světě. Ročně na nemoc umře téměř 2 miliony lidí. Každý neléčený člověk nakazí ročně až 20 dalších lidí. Nejčastější je plicní forma onemocnění, která je i nejvíce nakažlivá.

Příčina: Bakterie Mycobacterium tuberculosis
Formy nemoci: TBC plic, TBC kostí, TBC močového ústrojí, TBC trávicí soustavy, Tuberkulozní meningitida
Přenos: nejvíce kašlem - kapénková infekce
Příznaky: Kašel, hubnutí, únava, pocení
Úmrtnost: Asi 10% když není léčena
Léčba: AntibiotikaMalárie:


Malárie je nejsmrtelnější nemoc v tropické Africe, ale vyskytuje se i v jich částech světa, např. v Jižní Americe, na Blízkém Východě, v Jižní a Jihovýchodní Asii. Ročně onemocní až půl miliardy lidí a tři miliony jich na nemoc zemřou (z toho 90% v Africe). Větší úmrtnost je u dětí než u dospělých. Vzhledem k tomu, že chudé africké země nemají peníze na nákup léků, naprostá většina nakažených se musí uzdravit sama.
Infekce se přenáší ze slinných žláz komáří samičky do krve nakaženého a odtud putuje do jeho jater, kde se parazit rozmnožuje. Následně dochází v pravidelných 3-4 denních intervalech k masivnímu uvolňování parazitů do krevního oběhu. Tomu odpovídají pravidelné zvýšení teplot nemocného.

Příčina: parazitický prvok Výtrusovci, rod Plasmodium
Formy nemoci: Nemoc nemá různé formy
Přenos: Komářím píchnutím
Příznaky: Horečka, bolest kloubů, křeče, dávení
Úmrtnost: Asi 0,5%, když není léčena (u dětí víc)
Léčba: Jako základní antimalarikum se používá chinin


Cholera:


Příčina: Bakterie Vibrio cholerae
Formy nemoci: Nemoc nemá různé formy, jen různě silný průběh
Přenos: Znečištěnou vodou, potravinami
Příznaky: Křečovité bolesti břicha, průjem, zvracení
Úmrtnost: 50%
Léčba: Antibiotika, doplňování tekutin

Pandemie cholery:

Kdy: 1816-1826
Kde: Asie, počátek v Bengálsku
Počet obětí: 40 milionů

Kdy: 1829-1851
Kde: Celý svět, počátek v Rusku
Počet obětí: 1 milion

Kdy: 1852-1860
Kde: Asie, počátek v Rusku
Počet obětí: 2 miliony

Kdy: 1863-1875
Kde: Evropa, Afrika
Počet obětí: půl milionu

Kdy: 1881-1896
Kde: Celý svět
Počet obětí: 1 milion

Kdy: 1899-1923
Kde: Asie
Počet obětí: 2 miliony

Kdy: 1961-1970
Kde: Asie, Afrika
Počet obětí: půl milionuDalší infekční nemoci:


Anthrax
Příčina: Baktérie Bacillus anthracis
Přenos: Potravinami, kůží, vdechnutím
Příznaky: jako těžký zápal plic, krvácení z tělesných otvorů
Úmrtnost: 20%-100% podle formy
Léčba: Antibiotika
Poznámky: Používá se v biologických zbraních. Plicní forma je téměř 100% smrtelná, další formy jsou střevní a kožní anthrax.

Černý kašel
Příčina: Bakterie Bordetella pertussis
Přenos: Kapénkovou infekcí
Příznaky: Silný až dávivý kašel, obvykle s hlenem, vysoká horečka
Úmrtnost: 30%
Léčba: Antibiotika
Poznámky: Díky očkování výrazně omezen výskyt nemoci.

Ebola
Příčina: Filovirus ebola
Přenos: Dotek, Tělesné tekutiny
Příznaky: Zvracení, průjem, vnitřní i vnější krvácení
Úmrtnost: 50-90%
Léčba: Neléčitelná
Poznámky: Poprvé se nemoc objevila v roce 1976, od té doby je celosvětově evidováno cca 2000 úmrtí. Úmrtnost se liší podle kmene viru.

Lepra (neboli malomocenství)
Příčina: Bakterie Mycobacterium leprae
Přenos: Není přesně znám, pravděpodobně kapénkovou infekcí
Příznaky: Hluboké vředy na kůži, odumírání části těl (nejčastěji články prstů)
Úmrtnost: Nemoc sama o sobě není smrtelná, pacienti umírají po asi 10 letech na jiné komplikace
Léčba: Antibiotika
Poznámky: V současnosti je nakaženo asi 1,2 milionů obyvatel, velký podíl nemocných je v Indii.

Neštovice
Příčina: Virus
Formy nemoci: Pravé neštovice, plané neštovice
Přenos: Dotykem, kapénková infekce
Příznaky: Vyrážka, kožní strupy
Úmrtnost: Pravé neštovice měly vysokou úmrtnost - na některých územích až 90%
Léčba: Plané neštovice - masti, pudry
Poznámky: Pravé neštovice se považují za vymýcené díky celosvětovému očkování, poslední případ byl zaznamenán v roce 1977 v Etiopii. Podle odhadů si nemoc jen během 20. století vyžádala asi 400 milionů obětí. Plané neštovice jsou v povědomí jako dětská nemoc. Po jejím prodělání má organizmus protilátky do konce života. Průběh nemoci u dospělých bývá komplikovanější.

Spalničky
Příčina: Paramyxovirus
Přenos: Kapénkovou infekcí
Příznaky: Vyrážka
Úmrtnost: 15%
Léčba: Neexistuje lék, léčí se jen symptomy
Poznámky: Celosvětově nejčastější příčina úmrtí dětí do 5 let.

Spavá nemoc
Příčina: Prvok Trypanozoma brucei
Přenos: Moucha tse-tse
Příznaky: jako chřipka, potíže s krevním oběhem, anémie, halucinace, rozhození spánkového režimu
Úmrtnost: 10%
Léčba: Neexistuje efektivní léčba, léky mají závažné vedlejší účinky (i smrt)
Poznámky: Každý rok onemocní půl milionu lidí v Subsaharské Africe.

Tetanus
Příčina: Bakterie Clostridium tetani
Přenos: Dotykem, ránami v kůži
Příznaky: Křeče, ztráta koordinace svalových pohybů
Úmrtnost: 10%
Léčba: Antibiotika, odstranění napadené tkáně
Poznámky: Ročně zemře asi půl milionů lidí, zejména malých dětí

Tyfus
Příčina: Bakterie
Přenos: vši, blechy, klíšťata
Příznaky: Horečka, vyrážka, kóma, bolest břicha, průjem
Úmrtnost: 30%
Léčba: Antibiotika
Poznámky: Nemoc má dvě základní formy: břišní tyfus a skvrnitý tyfus. Ročně zemře kolem 500.00 lidí.Aktualizace: 04/2012

VšudeDobře.cz | © 2004-2024