Všude dobře, tak co doma?Homepage / Kalendáře

Kalendáře

Židovský kalendář


Obsah:
- Charakteristika
- Židovský letopočet
- Stanovení začátku roku
- Měsíce židovského kalendáře
- Židovské svátky
- Data židovských svátků

Charakteristika

Běžný rok má 12 měsíců. Měsíce trvají buď 30 dní (tzv. plné - male) nebo 29 dní (tzv. zmenšené - chaser). Týden se skládá ze sedmi dnů, které jsou označovány písmeny hebrejské abecedy - první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý den se nazývá Šabat. Den začíná a končí západem slunce a dělí se na hodiny, které nejsou pravými hodinami ale dvanáctinami denní a noční části dne. Hodina se pak dále dělí na "díly" a ty na „okamžiky“.

Lunární rok je o jedenáct dní kratší, než sluneční. Protože ale Nisan má být prvním jarním měsícem, vkládá se sedmkrát za 19 let na konec roku mezi měsíce Adar a Nisan třináctý měsíc Adar Šeni. Tento rok je nazván Ibur (neboli „obtěžkán“). V devatenáctiletém cyklu se jedná vždy o roky 3, 6, 8, 11, 14, 17 a 19. Tato praxe byla prováděna již od cca 5 stol.př.n.l.

Kromě devatenáctiletého měsíčního cyklu existuje i solární cyklus trvající 28 let. Každých dvacet osm let vyjde slunce přesně ve stejných dnech v tutéž hodinu, jako na začátku cyklu.Židovský letopočet

Židovský kalendář má svůj počátek v okamžiku stvoření světa, který je podle různých údajů v Bibli stanoven na 7.říjen roku 3671 př.n.l.

Židovský rok začátek podle gregor.kalendáře
5765 16.září 2004
5766 4.říjen 2005
5767 23.září 2006
5768 13.září 2007
5769 30.září 2008
5770 19.září 2009
5771 9.září 2010
5772 29.září 2011
5773 17.září 2012
5774 5.září 2013
5775 25.září 2014
5776 14.září 2015


Stanovení začátku roku

Nový rok začíná vždy 1.den měsíce Tišri. Vyhlášení nového roku může být odloženo z náboženských důvodů - k tomu slouží tzv. dechijot neboli odsunutí (každé odsunutí může odsunout vyhlášení nového roku na druhý den, maximálně je možné nový rok odsunout o dva dny). Odsunutím se dosáhne např. toho aby se určité náboženské svátky nekonaly na Šabat, neboť tak by bylo znemožněno jejich slavení.Měsíce židovského kalendáře

Pořadí dle Bible Pořadí v občanském kalendáři jméno hebrejsky počet dnů
1 7 (8 při přestupném roku) Nisan 30
2 8 (9 při přestupném roku) Ijar 29
3 9 (10 při přestupném roku) Sivan 30
4 10 (11 při přestupném roku) Tamuz 29
5 11 (12 při přestupném roku) Av 30
6 12 (13 při přestupném roku) Elul 29
7 1 Tišri 30
8 2 Chešvan 29 nebo 30
9 3 Kislev 29 nebo 30
10 4 Tevet 29
11 5 Ševat 30
12 6 Adar 29 (v přestupném roce má 30 dnů)
13 7 Adar Šeni 29

Počet dní u měsíců Chešvan, Kislev a Adar se mění, měsíc Adar Šeni je pouze v přestupných letech. Roky tak mohou mít 353 dny, případně 354 nebo 355 dnů. Přestupný rok trvá 383, 384 nebo 385 dní.Židovské svátky


Šabat - též Šábes
Sedmý den v týdnu se musí upustit od pracovních aktivit a odpočívá se.
Ze slova Šabat pochází název český dne Sobota.
Dodržování svátku je nařízeno v Desateru.

Roš chodeš - 1. den židovského měsíce, novoluní
V historii vyhlašoval Roš chodeš nejvyšší rabín na základě svědectví alespoň dvou důvěryhodných svědků, kteří přišli do Chrámu oznámit, že viděli první srpek nového Měsíce po uplynutí 29 dnů od minulého Roš chodeš.

-

Roš ha-šana - Židovský Nový rok - 1. a 2. den v měsíci Tišri
Slaví se modlitbami a sebezpytováním, troubí se na beraní roh.
Je prvním dnem 10 dnů pokání, což jsou nejdůležitější dny židovského roku.
Podle tradice tento den byl stvořen svět.

Jomkipur - Den smíření - 10. den v měsíci Tišri
Slaví se 24-hodinový půstem a modlitbami.
Tento den odpustil Bůh Izraeli zhotovení zlatého telete a tento den se také Abraham obřezal a uzavřel tak smlouvu s Hospodinem.

Sukot - Svátek stánků nebo Svátek sklizně - 15.-21. den v měsíci Tišri
Slaví se 7 dní (mimo Izrael 8 dní).
Oslava sklizně a ukončení vegetačního období.

Šmini Aceret - Osmý den shromáždění - 22.den měsíce Tišri
Den následující po 7-mi dnech Sukot. Zahájení zimního období.

Simchat Tóra - Radost z Tóry - 23.den v měsíci Tišri
Večer probíhá v duchu obecného veselí a čte se Tóra.
Na území Izraele se slaví o den dříve spolu se svátkem Šmini Aceret.

Chanuka - Svátek světel - začátek 25. den v měsíci Kislev
Chanuka je 8-mi denní svátek, neplatí při ní zákaz práce.
Slaví se na počest "zázraku oleje" při druhém vysvěcení jeruzalemského Chrámu, kdy olej ve svícnech vydržel 8 dní namísto jednoho.
Při soumraku se zapalují svíce a jí se jídla připravená na oleji.

Tu bi-švat - Nový rok stromů - 15.den měsíce Ševat
Pořádá se hostina, pije víno a jí se různé symbolické plodiny (obilí, ořechy).

Purim - Svátek losů - 14.den měsíce Adar
Je nejveselejším židovským svátkem - rozdávají se drobné dárky blízkým.
Slaví se na počest vysvobození perských Židů z moci vezíra Hamana, který je chtěl vyhubit a pomocí metání kostek (losů) hledal nejvhodnější den a nakonec se jeho zlo obrátilo proti němu.

Pesach - Svátek nekvašeného chleba - začátek 15. den měsíce Nisan
Jeden z nejdůležitějších židovských svátků - v Izraeli 7-mi denní státek, mimo Izrael 8-mi denní.
Slaví se na počest rychlého odchodu Židů z Egypta, který byl tak rychlý, že jim ani nestačilo vykvasit těsto na chléb, a tak si upekli chleba z těsta nekvašeného (moučné placky).
Zároveň je Pesach svátkem jara.
Smí se jíst jen Košer potraviny a nekvašený chléb.

Jom ha-Šo’a - Den vzpomínky na holokaust - 27. den měsíce Nisan
Slaví se jako vzpomínka na 6 milionů židů, kteří zahynuli při holokaustu.
Jedná se o státní svátek.

Jom ha-Acma’ut - Den nezávislosti Izraele - 5. den měsíce Ijar
Oslava vypršení britského mandátu na území Palestiny 14.5.1948 (5.Ijar 5708).
Konají se slavnostní průvody, zapalují se pochodně.

Lag ba-omer - 33. den omeru (33. den od svátku Pesach) - 18. den měsíce Ijar
Jeden z menších svátku, zvykem je slavit svatby a zapalovat hranice.

Šavu’ot - Svátek týdnů nebo Svátek sklizně - 6. a 7. den měsíce Sivan
Slaví se na počest předání Tóry Hospodinem Mojžíšovi.

Tiš’a be-av - Postní den - 9. den měsíce Av
Jeden z nejsmutnějších dnů židovské historie, v němž se stalo několik tragických událostí, např.: zničení prvního jeruzalemského chrámu Babyloňany, zničení druhého chrámu Římany, porážka povstání Bar Kochby, zahájení převážení židů do koncentračních táborů,...
Delší než 24-hodinový půst, zákaz nošení kožených doplňků.Data židovských svátků5770 5771 5772 5773 5774 5775 5776
Roš ha-šana 19.9.2009 9.9.2010 29.9.2011 17.9.2012 5.9.2013 25.9.2014 14.9.2015
Jomkipur 28.9.2009 18.9.2010 8.10.2011 26.9.2012 14.9.2013 4.10.2014 23.9.2015
Sukot 3.10.2009 23.9.2010 13.10.2011 1.10.2012 19.9.2013 9.10.2014 28.9.2015
Šmini Aceret 10.10.2009 30.9.2010 20.10.2011 8.10.2012 26.9.2013 16.10.2014 5.10.2015
Simchat Tóra 11.10.2009 1.10.2010 21.10.2011 9.10.2012 27.9.2013 17.10.2014 6.10.2015
Chanuka 12.12.209 2.12.2010 21.12.2011 9.12.2012 28.11.2013 17.12.2014 7.12.2015
Tu bi-švat 30.1.2010 20.1.2011 8.2.2012 26.1.2013 26.1.2014 4.2.1015 25.1.2016
Purim 28.2.2010 20.3.2011 8.3.2012 24.2.2013 26.3.2014 5.3.2015 24.3.2016
Pesach 30.3.2010 19.4.2011 7.4.2012 26.3.2013 15.4.2014 4.4.2015 23.4.2016
Jom ha-Šo’a 11.4.2010 1.5.2011 19.4.2012 7.4.2013 27.4.2014 16.4.2015 5.5.2016
Jom ha-Acma’ut 19.4.2010 9.5.2011 26.4.2012 15.4.2013 5.5.2014 23.4.2015 12.5.2016
Lag ba-omer 2.5.2010 22.5.2011 10.5.2012 28.4.2013 18.5.2014 7.5.2015 26.5.2016
Šavu’ot 19.5.2010 8.6.2011 27.5.2012 15.5.2013 4.6.2014 24.5.2015 12.6.2016
Tiš’a be-av 20.7.2010 9.8.2011 29.7.2012 16.7.2013 5.8.2014 26.7.2015 14.8.2016


Aktualizace: 03/2011


VšudeDobře.cz | © 2004-2024