Všude dobře, tak co doma?Homepage / Kalendáře

Kalendáře

Mayský kalendář


Obsah:
- Charakteristika
- Mayský letopočet
- Mayské periody
- Měsíce mayského kalendáře
- Výpočet mayského denního znamení
- Mayská denní znamení - dny mayského kalendáře

Charakteristika

Kalendář měl podobu do sebe zapadajících 3 ozubených kol. Vnější kolo označovalo 365 dní solárního kalendáře zvaného Haab a vnitřní označovaly 260 dní posvátného roku - zvaného Tzolkin (13 měsíců po 20 dnech tzv."mayský faktor"). Pootočením "kola dní" se pootočí i ostatní kola soukolí, když se všechna kola dostanou do původní polohy, je uzavřen cyklus 52 let. Každý den v historii má v mayském kalendáři své unikátní jméno složené z několika částí.

Mayská proroctví byla vytvořena na základě jejich kalendářního systému, který je založen na studování vztahu mezi pohyby nebeských těles a změnách v lidské společnosti. Podle Tzolkinu, prochází sluneční systém koloběhem dlouhým cca 5125 let a 161 dní. Současná fáze běží od 13.7.3114 př.n.l. do 21.12.2012 našeho letopočtu (podle gregoriánského kalendáře), kdy skončí podle Mayů současný (pátý) věk slunce. V mayském kalendáři je poslední dvacetileté období nazýváno Období očišťování Země, poté lidstvo vstoupí do období nové civilizace, která je se současnou nesrovnatelná.Mayský letopočet

Přepočet mayského letopočtu na křesťanský

Datum dle gregor.kalendáře Baktun Katun Tun Uinal Kin
13.7. -3114 0 0 0 0 0
1.1. 0 7 17 17 12 15
1.1. 500 9 3 4 17 17
1.1. 1000 10 8 12 4 18
1.1. 1500 11 13 19 9 19
1.1. 1900 12 14 5 6 16
1.1. 1960 12 17 6 4 10
1.1. 1970 12 17 16 7 3
1.1. 1980 12 18 6 9 15
17.11. 1989 12 18 16 10 3
1.1. 1990 12 18 16 12 8
1.1. 2000 12 19 6 15 0
31.12. 2000 12 19 7 15 5
1.1. 2001 12 19 7 15 6
11.9. 2001 12 19 8 9 19
1.1. 2002 12 19 8 15 11
1.1. 2003 12 19 9 15 16
1.1. 2004 12 19 10 16 1
1.1. 2005 12 19 11 16 7
1.1. 2006 12 19 12 16 12
1.1. 2007 12 19 13 16 17
1.1. 2008 12 19 14 17 2
1.1. 2009 12 19 15 17 8
1.1. 2010 12 19 16 17 13
1.1. 2011 12 19 17 17 18
1.1. 2012 12 19 19 0 3
21.12. 2012 12 19 19 17 19
22.12. 2012 13 0 0 0 0
1.1. 2013 13 0 0 0 9
1.1. 2014 13 0 1 0 14
1.1. 2015 13 0 2 0 19


Mayské periody

- K’in (Kin)
1 den
- Winal (Uinal)
20 dní = jeden měsíc
- Tun (Tun)
360 dní = 18 měsíců = 1 rok
- K’atun (Katun)
7.200 dní = 20 roků
- Bak’tun (Baktun)
144.000 dní = 400 roků
- Piktun (Pictun)
2.880.000 dní = 8.000 roků
- Kalabtun (Calabtun)
57.600.000 dní = 160.000 roků
- K’inchiltun (Kinchiltun)
1.152.000.000 dní = 3.200.000 roků
- Alawtun (Alautun)
23.040.000.000 dní = 64.000.000 roků


Měsíce mayského kalendáře

běžného solárního roku

1 Pohp (Pop)-
2 Wo (Uo)-
3 Sip (Zip)-
4 Sots (Zotz)-
5 Sek (Zec)-
6 Xul (Xul)-
7 Yaxk'in (Yaxkin)-
8 Mol (Mol)-
9 Ch'en (Chen)-
10 Yax (Yax)-
11 Sak (Zac)-
12 Keh (Ceh)-
13 Mak (Mac)-
14 K'ank'in (Kankin)-
15 Muwan (Moan)-
16 Pax (Pax)-
17 K'ayab (Kayab)-
18 'Kumk'u (Cumku)-
19 Wayeb (Uayeb)-Výpočet mayského denního znamení:

Návod:
- V tabulce najděte požadovaný rok a měsíc a k nalezenému číslu připočtěte den v měsíci
- Pokud je výsledné číslo větší než 20, odečítejte 20, až bude číslo menší než 20
- Výsledek odpovídá číslu znamení pod tabulkou

Příklad: Hledám den 30.dubna 2009:
- v tabulce najdu k 4.měsíci roku 2009 číslo 17 a k němu připočtu číslo 30 (den v měsíci), výsledek je 47
- číslo 47 je větší než 20, odečtu tedy 20 a mám 27, což je stále víc než 20, odečtu znovu 20, mám číslo 7
- k číslu 7 najdu pod tabulkou znamení "Jelen"


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1960 9 0 9 0 10 1 11 2 13 3 14 4
1961 15 6 14 5 15 6 16 7 18 8 19 9
1962 0 11 19 10 0 11 1 12 3 13 4 14
1963 5 16 4 15 5 16 6 17 8 18 9 19
1964 10 1 10 1 11 2 12 3 14 4 15 5
1965 16 7 15 6 16 7 17 8 19 9 0 10
1966 1 12 0 11 1 12 2 13 4 14 5 15
1967 6 17 5 16 6 17 7 18 9 19 10 0
1968 11 2 11 2 12 3 13 4 15 5 16 6
1969 17 8 16 7 17 8 18 9 0 10 1 11
1970 2 13 1 12 2 13 3 14 5 15 6 16
1971 7 18 6 17 7 18 8 19 10 0 11 1
1972 12 3 12 3 13 4 14 5 16 6 17 7
1973 18 9 17 8 18 9 19 10 1 11 2 12
1974 3 14 2 13 3 14 4 15 6 16 7 17
1975 8 19 7 18 8 19 9 0 11 1 12 2
1976 13 4 13 4 14 5 15 6 17 7 18 8
1977 19 10 18 9 19 10 0 11 2 12 3 13
1978 4 15 3 14 4 15 5 16 7 17 8 18
1979 9 0 8 19 9 0 10 01 12 2 13 03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1980 14 5 14 5 15 6 16 7 18 8 19 9
1981 0 11 19 10 0 11 1 12 3 13 4 14
1982 5 16 4 15 5 16 6 17 8 18 9 19
1983 10 1 9 0 10 1 11 2 13 3 14 4
1984 15 6 15 6 16 7 17 8 19 9 0 10
1985 1 12 0 11 1 12 2 13 4 14 5 15
1986 6 17 5 16 6 17 7 18 9 19 10 0
1987 11 2 10 1 11 2 12 3 14 4 15 5
1988 16 7 16 7 17 8 18 9 0 10 1 11
1989 2 13 1 12 2 13 3 14 5 15 6 16
1990 7 18 6 17 7 18 8 19 10 0 11 1
1991 12 3 11 2 12 3 13 4 15 5 16 6
1992 17 8 17 8 18 9 19 10 1 11 2 12
1993 3 14 2 13 3 14 4 15 6 16 7 17
1994 8 19 7 18 8 19 9 0 11 1 12 2
1995 13 4 12 3 13 4 14 5 16 6 17 7
1996 18 9 18 9 19 10 0 11 2 12 3 13
1997 4 15 3 14 4 15 5 16 7 17 8 18
1998 9 0 8 19 9 0 10 1 12 2 13 3
1999 14 5 13 4 14 5 15 6 17 7 18 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 19 10 19 10 0 11 1 12 3 13 4 14
2001 5 16 4 15 5 16 6 17 8 18 9 19
2002 10 1 9 0 10 1 11 2 13 3 14 4
2003 15 6 14 5 15 6 16 7 18 8 19 9
2004 0 11 0 11 1 12 2 13 4 14 5 15
2005 6 17 5 16 6 17 7 18 9 19 10 0
2006 11 2 10 1 11 2 12 3 14 4 15 5
2007 16 7 15 6 16 7 17 8 19 9 0 10
2008 1 12 1 12 2 13 3 14 5 15 6 16
2009 7 18 6 17 7 18 8 19 10 0 11 1
2010 12 3 11 2 12 3 13 4 15 5 16 6
2011 17 8 16 7 17 8 18 9 0 10 1 11
2012 2 13 2 13 3 14 4 15 6 16 7 17
2013 8 19 7 18 8 19 9 0 11 1 12 2
2014 13 4 12 3 13 4 14 5 16 6 17 7
2015 18 9 17 8 18 9 19 10 1 11 2 12Mayská denní znamení - dny mayského kalendáře:

Poznámky:
- Znamení a i jejich symboly se liší v různých zdrojích (podle místa a časového období)
- Název znamení za českým názvem je originální a v závorce je pak anglický přepis mayského názvu (nikoli překlad)

1 Aligátor - ’Imix (Imix):
-- Kladné vlastnosti: iniciativní kreativita (rozjíždění nových nápadů), schopnost spolupracovat
s okolím, snaha ochraňovat slabší a pečovat o blízké
Záporné vlastnosti: málokdy dokončí, co začne

2 Vítr - ’Ik (Ik):
-- Kladné vlastnosti: schopnost komunikovat (předávat myšlenky), velká představivost,
schopnost inspirovat druhé
Záporné vlastnosti: občasná nerozhodnost, tendence vznášet se mimo realitu
Vhodné povolání: učitel

3 Noc - Ak’bal (Akbal): (znamení často nazýváno také Krb, nebo Dům)
-- Kladné vlastnosti: citlivost, jemnost, ochranářství před nebezpečím,
schopnost vyprávět, umělecké schopnosti
Záporné vlastnosti: pochyby, nejistota
Vhodné povolání: šaman

4 Ještěrka - K’an (Kan):
-- Kladné vlastnosti: smyslnost, ležérnost, svobodomyslnost
Záporné vlastnosti: sobectví (raději bere než dává)

5 Had - Chik’chan (Chicchan):
-- Kladné vlastnosti: duchovní síla, schopnost ovlivňovat lidi, charisma, přirozená autorita
Záporné vlastnosti: sklony zneužívat svých schopností, hysterie (v tísni),
destruktivní a sebedestruktivní sklony

6 Smrt - Kimi (Cimi):
-- Kladné vlastnosti: úspěch v podnikání, duchovní síla, prožívání života naplno, optimismus
Záporné vlastnosti: bezbřehý a občas neopodstatněný optimismus
Poznámka: Mayové považovali smrt za nejšťastnější den života
Vhodné povolání: léčitel, lékař

7 Jelen - Manik’ (Manik):
-- Kladné vlastnosti: povahový klid, přímočarost, asertivita, vůdcovské schopnosti
Záporné vlastnosti: touha po dominanci, tvrdohlavost

8 Králík - Lamat (Lamat):
-- Kladné vlastnosti: lehkost života, touha po zdokonalení se
Záporné vlastnosti: nucená přehnaná štědrost a péče pro pocit sebeuspokojení

9 Voda - Muluk (Muluc):
-- Kladné vlastnosti: velká představivost, spontánnost, smysl pro humor
Záporné vlastnosti: nekontrolovatelné silné emoce, neklid, sklon předvádět se

10 Pes - Ok (Oc):
-- Kladné vlastnosti: loajalita, vytrvalost, dobrosrdečnost, upřímnost, statečnost, ambice
Záporné vlastnosti: občas nedostatek kreativity

11 Opice - Chuwen (Chuen):
-- Kladné vlastnosti: kreativita, zábavnost, umělecké sklony, nedostatek vytrvalosti
Záporné vlastnosti: občasná nezvladatelnost, potřeba být středem pozornosti

12 Cesta - ’Eb (Eb):
-- Kladné vlastnosti: starostlivost, skromnost, ohleduplnost, touha cestovat
Záporné vlastnosti: občasná nerozhodnost, snadná zranitelnost
Vhodné povolání: obchodník

13 Třtina - Ben (Ben):
-- Kladné vlastnosti: přirozená autorita, životní energie, moudrost
Záporné vlastnosti: neschopnost navázat dobré přátelství

14 Jaguár - ’Ix (Ix):
-- Kladné vlastnosti: inteligence, schopnost duševně pomoci ostatním
Záporné vlastnosti: tajnůstkářství, Občasná neschopnost najít jinou cestu
Vhodné povolání: prorok

15 Orel - Men (Men):
-- Kladné vlastnosti: ctižádost, cílevědomost, inteligence
Záporné vlastnosti: nebezpečí pádu kvůli přehnaným ambicím

16 Sova - K’ib (Cib):
-- Kladné vlastnosti: moudrost, schopnost předvídat, hloubavost
Záporné vlastnosti: občasná lenost, introspekce

17 Země - Kaban (Caban):
-- Kladné vlastnosti: duševní zaměření, dobří velitelé (vládnou rozumem a ne násilím)
Záporné vlastnosti: občasné emocionální poruchy
Vhodné povolání: velitel, lídr

18 Pazourek - ’Etz’nab (Etznab):
-- Kladné vlastnosti: schopnost poznat pravdu od lži, poctivost, schopnost vyznat se v lidech
Záporné vlastnosti: tvrdohlavá neústupnost

19 Bouře - Kawak (Cauac):
-- Kladné vlastnosti: schopnost bavit okolí, zvídavost, schopnost učit sebe i druhé
Záporné vlastnosti: enormní citlivost až labilita
Vhodné povolání: učitel, vědec

20 Světlo - ’Ahaw (Ahau):
-- Kladné vlastnosti: romantičnost (často jsou nevyléčitelnými snílky), umělecké schopnosti
Záporné vlastnosti: občas mimo realitu, tendence vyhýbat se zodpovědnosti
Vhodné povolání: umělecAktualizace: 03/2011


VšudeDobře.cz | © 2004-2024