Všude dobře, tak co doma?Homepage / Kalendáře

Kalendáře

Juliánský kalendář


Obsah:
- Charakteristika
- Cykly juliánského kalendáře
- Měsíce - původní názvy
- Měsíce - pozdější změny názvů
- Měsíce - krátkodobé změny názvů

Charakteristika

Juliánský kalendář je slunečním kalendářem. V roce 45 př.n.l. ho zavedl Julius Caesar jako reformu kalendáře římského. Juliánský kalendář od svého předchůdce převzal část tradičních pravidel, např. počet měsíců v roce (většina z nich pak přešla i do Gregoriánského kalendáře).

Kalendář vycházel ze znalostí egyptských astronomů, kteří stanovili délku roku na 365,25 dne a i způsob srovnání kalendáře se slunečním rokem – běžný rok měl 365 dnů a každý 4. rok byl o 1 den delší (přestupný rok). Problémem tohoto kalendáře bylo, že tropický rok netrvá přesně 365,25 dne, ale 365,24220 dne, což způsobilo nepřesnost, která znamenala, že se juliánský kalendář oproti realitě opozdil o jeden den za 128 let. V 16. století začalo být opoždění výrazné především ve dnech rovnodennosti. Proto roku 1582 vyhlásil papež Řehoř XIII. reformu juliánského kalendáře - tzv. Gregoriánský kalendář. Do dnešní doby je Juliánský kalendář využíván jako církevní kalendář pravoslavné církve.Cykly juliánského kalendáře

Juliánský kalendář má přísné řazení obyčejných a přestupních let, což způsobuje jednak jeho nepřesnost, ale zároveň vede k zákonitostem, které mají své výhody. Díky pravidelnosti je stejný počet přestupných let v průběhu všech století. Proto v něm platí, že po dvaceti osmi letech dochází k opakování vztahu mezi dnem v týdnu a datem. Dále se po devatenácti letech opakuje vztah mezi dny v měsíci a lunárním cyklem. Z náboženského hlediska má význam i to, že se Velikonoce stávají periodickými s periodou 532 let.Měsíce - původní názvy


Martius - březen - 31 dnů
Je prvním měsícem kalendáře (v době Říma začínal kalendářní rok na jaře) je pojmenován na počest římského boha jménem Mars, který byl původně bohem úrody a ochráncem dobytka. Mars se později stal bohem války a jeho místo v zemědělství bylo přiděleno bohyni Ceres.

Aprilis - duben - 30 dnů
Je pojmenován podle latinského výrazu pro otevírání (v této souvislosti: jarních květů, přírody) - lat. aprilis.

Maius - květen - 31 dnů
Je pojmenován pravděpodobně podle latinského výrazu pro zvětšený, zkrášlený - lat. mactus nebo podle řecké bohyně úrodnosti jménem Maia.

Iunis - červen - 30 dnů
Je pojmenován podle římské bohyně Iunony, patronky sňatků a žen.

Quintilis - červenec - 31 dnů
Sextilis - srpen - 31 dnů
September - září - 30 dnů
October - říjen - 31 dnů
November - listopad - 30 dnů
December - prosinec - 31 dnů
Římanům zřejmě došla fantazie a bohové, po který by bylo možné měsíce pojmenovat, ale těchto 6 měsíců je nazváno prostě podle jejich pořadí v kalendáři - Pátý, Šestý, Sedmý, Osmý, Devátý, Desátý měsíc.

Ianuaris - leden - 31 dnů
Je pojmenován podle boha jménem Ianus, římského boha počátků a konců (bývá vyobrazován se dvěma tvářemi, dívajícími se jak dopředu, tak dozadu). Symbolizuje konec starého a počátek nového, změnu, vývoj.

Februaris - únor - 28 dnů (přestupný rok 29 dnů)
Je pojmenován podle etruského boha jménem Februs, boha smrti a očisty. Konec roku byl za starých časů věnován očistným rituálům.Měsíce - pozdější změny názvů

Iulius
Z původního názvu Quintilis (Pátý měsíc) byl přejmenován na počest Julia Caesara po jeho smrti v roce 44 př.n.l.

Augustus
Z původního názvu Sextilis (Šestý měsíc) ho přejmenoval na svou počest císař Augustus v roce 8 př.n.l.Měsíce - krátkodobé změny názvů

Další měsíce byly postupně přejmenovávány právě vládnoucími císaři, kteří chtěli podobně jako Julius Caesar a Augustus být na věky součástí života všech Římanů. Tyto změny ale neměly delšího trvání než život konkrétního panovníka a po jeho smrti byl navrácen původní název. Šlo například o tyto změny:


Caligula přejmenoval měsíc September na Germanicus.

Nero přejmenoval měsíc Aprilis na Neroneus, Maius na Claudius a Iunius na Germanicus.

Domitianus přejmenoval měsíc September na Germanicus a October na Dominitianus.

Commodus dokonce přejmenoval všechny měsíce roku takto (od ledna do prosince):Amazonius, Invictus, Felix, Pius, Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculeus, Romanus a Exsuperatorius.Aktualizace: 03/2011


VšudeDobře.cz | © 2004-2024