Všude dobře, tak co doma?Homepage / Kalendáře

Kalendáře

Gregoriánský kalendář


Obsah:
- Charakteristika
- Tradiční křesťanské svátky
- Významné mezinárodní svátky
- Určení znamení
- Znamení zvěrokruhu

Charakteristika

Gregoriánský kalendář je v současnosti globálně používaným kalendářem. Byl zaveden v roce 1582 papežem Řehořem XIII., který vypustil 10 dní (po čtvrtku 4.října 1582 následoval rovnou pátek 15.října). Další země jej zaváděly postupně v následujících letech (např. v Nizozemí jej zavedli na přelomu roku, čímž přišli o vánoce), v některých byl dokonce přijat až ve 20. století (např. Rusko).

Předchůdcem gregoriánského kalendáře byl juliánský kalendář, který byl o 11 minut delší než rok astronomický (365,2422 dne). Docházelo tak k postupnému opožďování kalendáře vůči okamžikům, kdy nastává rovnodennost nebo slunovrat. V současnosti je rozdíl mezi kalendářem juliánským a gregoriánským 13 dní. Proto Velká říjnová revoluce v Rusku proběhla v listopadu a rovněž proto se slaví v pravoslavné vánoce v 7.ledna. Zatímco v juliánském kalendáři byl každý čtvrtý rok přestupný (o jeden den delší), v gregoriánském je každý poslední rok století přestupný jen tehdy, pokud je dělitelný číslem 400.

Počátek křesťanského letopočtu je stanoven podle údajného narození Ježíše Krista, což je ale nepravda, protože ten se narodil podle posledních výzkumů pravděpodobně v roce 4 př.n.l. (tedy 4 roky před Kristem:-).Tradiční křesťanské svátky


Vánoce:
- Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista
- slaví se tradičně od 25.12.do první neděle po 6.lednu
- 25.prosince nese název Hod boží a den je udáván jako datum narození Ježíše Krista
- 26.prosince je svátkem sv.Štěpána, který byl prvním mučedníkem ukamenovaným (v roce 36 nebo 37 n.l.) za to, že šířil informace o vzkříšení Krista
- 6.ledna - slavnost Zjevení páně, též svátek Tří králů na počest mudrcům, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíšovi do Betléma
- neděle po 6.lednu se slaví jako Křest páně
- Přípravy na oslavu vánoc začínají první adventní nedělí, která připadá na neděli mezi 27.11. a 3.12.
    (adventní neděle jsou celkem 4 a jsou označovány jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá.)
- v současnosti jsou oslavy vánoc ztotožňovány především s dnem 24.prosince

Velikonoce:
- Velikonoce jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista třetího dne po jeho ukřižování (v roce 30 nebo 33 n.l.)
- slaví se v březnu nebo dubnu - v první neděli po prvním jarním úplňku
- oslavě velikonoc předchází období půstu (masopust) trvající 40dní (do kterých se nepočítají neděle) od popeleční středy
- velikonoční pondělí připadá na dny 23.března až 26.dubna
- Zelený čtvrtek - den poslední Ježíšovy večeře
- Velký pátek - ukřižování Ježíše Krista
- Bílá sobota - den bdění u božího hrobu
- Neděle zmrtvýchvstání - začátek oslavy velikonoc
- oslavy velikonoc trvají 50 dní až do Letnic
- v současnosti jsou oslavy velikonoc ztotožňovány především s Velikonočním pondělím

Termíny velikonoc:
Rok Popeleční středa: Zelený čtvrtek: Velikonoční neděle:
2005 9.únor 24.březen 27.březen
2006 1.březen 13.duben 16.duben
2007 21.únor 5.duben 8.duben
2008 6.únor 20.březen 23.březen
2009 25.únor 9.duben 12.duben
2010 17.únor 1.duben 4.duben
2011 9.březen 21.duben 24.duben
2012 22.února 5.duben 8.duben
2013 13.únor 28.březen 31.březen
2014 5.březen 17.duben 20.duben
2015 18.únor 2.duben 5.duben

Letnice:
- Letnice jsou oslavou seslání ducha svatého 10 dní po nanebevstoupení Ježíše Krista
- slaví se 50 dní po Velikonoční neděli

Termíny letnic:
Rok Letnice:
2005 15.květen
2006 4.červen
2007 27.květen
2008 11.květen
2009 31.květen
2010 23.květen
2011 12.červen
2012 27.květen
2013 19.květen
2014 8.květen
2015 24.květenVýznamné mezinárodní svátky


1.1. - Nový rok

14.2. - Valentýn - svátek zamilovaných
Slaví se podle legendy na počest kněze Valentýna, který tajně oddával mladé páry tak, aby muži nemuseli na vojnu a do války.
Jiná legenda ovšem říká, že je tento svátek odvozen od starořímského svátku Luprecalia, kdy se do "urny lásky" vložila jména dívek napsaná na lístečcích, které si pak mladíci naslepo tahali. Vylosovaná dívka se po celý následující rok stala mladíkovou milou.
Slaví se od roku 1907.

8.3. - Mezinárodní den žen
Slaví se na počest stávky newyorských švadlen v roce 1909.
Slaví se od roku 1911.

1.5. - Svátek práce
Slaví se na počest stávky dělníků v Chicagu v roce 1886.
Slaví se od roku 1890.

Druhá květnová neděle - Den matek
Slaví se v různých zemích v různých dnech, většina zemí však slaví ve stejném dni jako v Česku.

Rok Datum
2009 10.5.
2010 9.5.
2011 8.5.
2012 13.5.
2013 12.5.
2014 11.5.
2015 10.5.

1.6. - Mezinárodní den dětí
Slaví se od roku 1950.

Třetí červnová neděle - Den otců
Slaví se v různých zemích v různých dnech, většina zemí však slaví ve stejném dni jako v Česku.

Rok Datum
2009 21.6.
2010 20.6.
2011 19.6.
2012 17.6.
2013 16.6.
2014 15.6.
2015 19.6.

17.11. - Mezinárodní den studentstva
Slaví se na počest událostem v roce 1939 v Praze, kdy byla policií a jednotkami SS násilně potlačena poklidná demonstrace k oslavám vzniku Československa 28.října. Přitom byl těžce zraněn student Jan Opletal a ten následně zraněním podlehl. Pohřeb měl 15.listopadu. Následné demonstrace vyvolaly zavírání vysokých škol a zatýkání a popravy studentů. Slaví se od roku 1941.Určení znamení

Datum, ve kterém Slunce vstoupí do jednotlivých znamení se rok od roku mírně liší. Vždy však platí data uvedena v následující tabulce (ve 4. a 5. sloupci tabulky jsou uvedeny i hodiny začátku a konce období). Pokud je hledané datum mimo tato období, je potřeba provést podrobný výpočet.

Znamení: Od Do Od Do Živel Planeta
Beran 21.3. 19.4. 21:00 18:00 Oheň Mars
Býk 21.4. 20.5. 07:00 18:00 Země Venuše
Blíženci 22.5. 20.6. 08:00 23:59 Vzduch Merkur
Rak 23.6. 22.7. 00:00 12:00 Voda Měsíc
Lev 24.7. 22.8. 02:00 20:00 Oheň Slunce
Panna 24.8. 22.9. 11:00 17:00 Země Merkur
Váhy 24.9. 22.10. 06:00 23:59 Vzduch Venuše
Štír 25.10. 21.11. 00:00 23:00 Voda Mars
Střelec 23.11. 20.12. 12:00 23:59 Oheň Jupiter
Kozoroh 23.12. 19.1. 00:00 23:59 Země Saturn
Vodnář 22.1. 18.2. 00:00 14:00 Vzduch Saturn, Uran
Ryby 20.2. 19.3. 02:00 23:59 Voda Jupiter, NeptunZnamení zvěrokruhu

Beran:
- Kladné vlastnosti: odvaha, bojovnost, kamarádství
Záporné vlastnosti: občasná bezohlednost, netrpělivost
Býk:
- Kladné vlastnosti: klid, trpělivost, spolehlivost, smysl pro umění
Záporné vlastnosti: konzervativnost
Blíženci:
- Kladné vlastnosti: inteligence, bystrost, mládí ducha
Záporné vlastnosti: neklid
Rak:
- Kladné vlastnosti: citové založení, láska k domovu
Záporné vlastnosti: občasná bezradnost
Lev:
- Kladné vlastnosti: přirozená autorita, přátelskost, elegance
Záporné vlastnosti: přehnaná láska k bohatství
Panna:
- Kladné vlastnosti: smysl pro pořádek, rozum, spolehlivost
Záporné vlastnosti: přehnaná zdrženlivost
Váhy:
- Kladné vlastnosti: rozvážnost, estetické cítění, cit pro spravedlnost
Záporné vlastnosti: vnitřní nejistota
Štír:
- Kladné vlastnosti: sebejistota, laskavost, obětavost
Záporné vlastnosti: přehnaná touha po uznání
Střelec:
- Kladné vlastnosti: optimismus, upřímnost, touha po svobodě
Záporné vlastnosti: přehnaná hrdost
Kozoroh:
- Kladné vlastnosti: vytrvalost, veselá mysl, trpělivost
Záporné vlastnosti: zdrženlivost
Vodnář:
- Kladné vlastnosti: kreativita, přátelství
Záporné vlastnosti: vnitřní neklid
Ryby:
- Kladné vlastnosti: fantazie, smysl pro spravedlnost
Záporné vlastnosti: přecitlivělost


Aktualizace: 03/2011


VšudeDobře.cz | © 2004-2024