Všude dobře, tak co doma?Homepage / Kalendáře

Kalendáře

Egyptský kalendář


Obsah:
- Charakteristika
- Měsíce egyptského kalendáře
- Egyptský letopočet
- Egyptská znamení

Charakteristika

Egyptský kalendář byl jedním z historicky prvních slunečních (solárních) kalendářů. Rok podle něj měl 365 dní t.j. 12 měsíců po 30 dnech a 5 dní navíc na konci roku. Nepřesnost kalendáře znamenala, že se každých sto let posunul o 25 dní například letní slunovrat (jde o tzv. Toulavý rok - Annus Vagus).

Právě kvůli posouvání kalendáře používali Egypťané k výpočtu důležitých dní podle slunečního kalendáře hvězdu Sirius, resp. její heliaktický východ (den, kdy se objeví na obloze ve stejný okamžik jako Slunce), který nastává v době letního slunovratu. V té době se taky začínal rozvodňovat Nil, aby přinesl se záplavami úrodné bahno, takže vítání hvězdy Sirius bylo ve znamení velkých oslav a důležitých obřadů. Heliaktický východ Siria připadl na stejný kalendářní den jednou za 1 481 egyptských let (tzn. jednou za1 460 Juliánských let) a tato perioda (1 481 × 365 = 533 265 dní) se nazývá Sothickým cyklem (ve starověku byla hvězda Sirius nazývána Sothis). Heliakticý východ Siria vycházel na stejný den egyptského kalendáře v letech 4241, 2781, 1321 př.n.l. a 19.července 140 n.l.

Egypťané také věděli, že 309 lunací (oběhu Měsíce kolem Země) odpovídá zhruba 9 125 dnům nebo 25 egyptským rokům a rovněž zavedli dělení dne na 24 hodin, které platí dodnes.

Faraon Ptolemaios III. se pokusil dekretem z roku 238 př.n.l. napravit chybu egyptského kalendáře vložením dne navíc každé čtyři roky. Důvodem bylo, (jak se v dekretu uvádí), aby se pro příště už nestalo, že se svátky léta slaví v zimě. Tato reforma kalendáře se ale neujala a z náboženských důvodů i následující staletí se egytpský kalendář "toulal" slunečním rokem.Měsíce egyptského kalendáře

Egyptský rok měl tři roční období po čtyřech měsících, tato období byla charakterizována rozvodněním Nilu, dobou setí a dobou sklizně. Jména měsíců vycházela ze jmen bohů, kterým byly zasvěceny. Každý měsíc se dále dělil na tři velké týdny po deseti dnech a šest malých po pěti dnech. Den se dělil na 24 hodin (12 denních a 12 nočních). Zmíněných pět dnů navíc nepatřilo do žádného měsíce a přidávaly se na konec roků a byly zasvěceny dětem bohů Nebe a Země.

Pořadí Roční období Jméno měsíce
Střední říše
Jméno měsíce
Nová říše
Jméno měsíce
Řecké období
1 Akhet (Achet) - období záplav Tekh Dhwt Thoth
2 Akhet (Achet) - období záplav Menhet Pa-n-ip.t Phaophi
3 Akhet (Achet) - období záplav Hwt-hwr Hwt-hwr Athyr
4 Akhet (Achet) - období záplav Ka-hr-ka Ka-hr-ka Choiak
5 Proyet (Peret) - období setí Sf-bdt Ta-'b Tybi
6 Proyet (Peret) - období setí Rekh wer Mḫyr Mechir
7 Proyet (Peret) - období setí Rekh neds Pa-n-amn-htp.w Phamenoth
8 Proyet (Peret) - období setí Renwet Pa-n-rnn.t Pharmouthi
9 Shomu (Shemu) - období sklizně Hnsw Pa-n-ḫns.w Pachon
10 Shomu (Shemu) - období sklizně Hnt-htj Pa-n-in.t Payni
11 Shomu (Shemu) - období sklizně Ipt-hmt Ipip Epiphi
12 Shomu (Shemu) - období sklizně Wep-renpet Msw-r' Mesore


Egyptský letopočet

Egypťané nepoužívali dopředný způsob zapisování data, které by se odvíjelo od určitého pevného data jako současný kalendář. Od nástupu nového panovníka se začaly roky počítat vždy znovu.

Zápis konkrétního data mohl vypadat takto: Sedmý den druhého měsíce období sklizně druhého roku vlády faraona Tutanchamona.Egyptská znamení

Podle některých zdrojů i egyptský kalendář měl svoje znamení, která ale z nějakého důvodu svým počtem neodpovídají ani počtu měsíců, ani délce lunace. Proto se jeví jako nepravděpodobné, že by tato znamení měla jakoukoli historickou hodnotu, nicméně pro úplnost je uvádíme. Znameními je 11 egyptských bohů.

Amon – Ra:
- Datum: 30.leden - 1.březen
Původ: Amon - bůh plodnosti, Ra - bůh Slunce, postupně byly sloučeni v nejmocnějšího boha
Kladné vlastnosti: originalita, nezávislost, fantazie
Záporné vlastnosti: paličatost, utopismus
Mut:
- Datum: 2.březen - 3.duben
Původ: Mut - manželka boha Amona, patronka nespravedlivě trestaných
Kladné vlasnosti: bojovný duch, intelekt, úspěch ve svádění
Záporné vlastnosti: bezohlednost
Isis:
- Datum: 4.duben - 6.květen
Původ: Isis - manželka boha Osirise, dárkyně a ochránkyně života
Kladné vlasnosti: společenskost, vtip, přitažlivost, hravost
Záporné vlastnosti: přísnost, odpor k radám
Horus:
- Datum: 7.květen - 8.červen
Původ: Horus - syn Osirise a Isis, symbol boje Světla proti temnotě
Kladné vlasnosti: touha po seberealizaci, vynalézavost, schopnost řečnit
Záporné vlastnosti: upovídanost, pýcha
Geb:
- Datum: 9.červen - 12.červenec
Původ: Geb - bůh úrody a sklizně
Kladné vlasnosti: skromnost, píle, pečlivost, citlivost, láskyplnost
Záporné vlastnosti: pesimismus, nerozhodnost
Sachmet:
- Datum: 13.červenec - 14.srpen
Původ: Sachmet - bohyně spravedlnosti a strážkyně podsvětí
Kladné vlasnosti: pevná vůle, tvořivá energie, pozorovací schopnosti
Záporné vlastnosti: nevytrvalost, nestálost
Toth:
- Datum: 15.srpen - 16.září
Původ: Toth - bůh s ptačí hlavou, patron písařů, léčitelů a kouzelníků
Kladné vlasnosti: píle, pečlivost, obětavost
Záporné vlastnosti: nesnášení kritiky, náladovost, nedůvěřivost
Suteh:
- Datum: 17.září - 20.říjen
Původ: Suteh - bůh války, bouře a pouště
Kladné vlasnosti: spravedlnost, schopnost najít kompromis
Záporné vlastnosti: selhání při nátlaku, nerozhodnost
Osiris:
- Datum: 21.říjen - 25.listopad
Původ: Osiris - bůh podsvětí a vegetace
Kladné vlasnosti: bystrost, aktivita, zvídavost, schopnost chopit se příležitosti
Záporné vlastnosti: náročnost na své okolí
Anubis:
- Datum: 26.listopad - 28.prosinec
Původ: Anubis - bůh s psí hlavou, patron zemřelých, měl schopnost balzamovat těla
Kladné vlasnosti: touha po dobrodružství, nezávislost, hravost
Záporné vlastnosti: sobectví
Hathor:
- Datum: 29.prosinec - 29.leden
Původ: Hathor - bohyně s kravskou hlavou, patronka žen
Kladné vlasnosti: moudrost, schopnost poznat to podstatné, snaha vyniknout
Záporné vlastnosti: neschopnost se přizpůsobit


Aktualizace: 03/2011


VšudeDobře.cz | © 2004-2024